Кога некогаш ќе се почувствуваш тажен, депресивен и запоставен...

Сети се дека некогаш си бил најбрз сперматозоид во групата!