Во Јапонска фирма назначиле Македонец за шеф. Ги собрал тој вработените уште првиот ден и им рекол:

– Од утре сите ќе работите здраво. Јасно ли е? И без хн-мн!
Хн-Мн станал и излегол.