Малиот Трпе го прашува малиот Цветко:

- Те тепаа за кецот по математика?
- Не. Се снајдов.
- Е како?
- Му ставив кондом на татко ми во џеб и цел ден мајка ми него му се дереше!