Малото еврејче влегува во продавницата и подава една празна тегла:

– Еден литар мед може ли?
– Може. Сега ќе ти наполнам во теглата.
Продавачката полни мед и му ја дава теглата. Еврејчето веднаш тргнува кон излезот велејќи:
– Тато рече ќе плати утре.
– Ааа, не може, давај ја ваму теглата! – Вреснала налутено продавачката.
Ја зела теглата, ја истурила во садот и му ја вратила празна. Детето излегло на улица, погледнало во празната тегла и рекло:
– Во право беше тато, ќе има за две лепчиња.