- Мамо кога ќе се вратиш од работа, досадно ми е сама дома?

- Нема да успеете, се враќам за 2 минути.
- Поздраво го Зоки од мене.