Миличок, ќе излезам на кафе со другарките.

- Е убава работа! Ти може да излегуваш со курви, а јас не можам нели? Нема шанси! Седи дома со децата!