Мe прашуваат:

— Што е тоа генијалност?
— Комшијата го продаде станот и по половина година се ожени за госпоѓицата која го купи.

Што ќе се случи ако земјата се врти 30 пати побрзо?

– Ќе има плата секој ден, а жените ќе искрварат.

Зошто жените секогаш победуваат во војна?

- Затоа што имаат две рачни бомби и една скривница, а машките имаат само еден пиштол…, и тоа на вода.

Зошто животот е курва?

- Зашто секогаш други ни го заебуваат!

- Како препознавате дека жената ќе каже нешто паметно?

-Ја почнува реченицата со: "Еднаш еден маж ми кажа…"