Некои дивјаци фатиле МАКЕДОНЕЦ и го фрлиле в казан за да го варат супа. Го прашале дали има последна желба. МАкедонецот им рекол дека нема посебна желба само неколклу прашања:

- Имате вие МВР и МНР овде?
- Немаме!
- Имате ПИОМ, ФИОМ, ФЗО и такви работи?
- Немаме!
- Имате ДДВ?
- Немаме!
- Имате трудова, финансиска инспекција?
- Немаме!
- Имате 100 Министерства, 20 министри без ресори, поделба на населението, расна нетрпеливост, локални самоуправи?
- Немаме!
- Имате ВМРО и СДСМ?
- Немаме!
- Па од шо здивевте толку, пи*ка ви материна!