Пациент во операциона сала го прашува докторот:

- Докторе, навистина ли ќе ме оперира студент?
- Да.
- А ако е неуспешна операцијата?
- Нема да го положи испитот!