- Прашуваат мало влавче:

- Имаш 10 јабуки. На брат ти му даваш пола. Колку јабуки ти остануваат?
- 9 и пол!