Разговараат двајца каубојски:

- Јас имам најбрза рака на целиот "Див Запад"
- Ако ако, Јас повеќе сакам жени.