– Сине, тетка Милка си заминува. Што треба да кажеш?

– Не знам, мамо…
– А не ли си слушнал јас што велам во такви случаи!
– А, да! „Конечно си замина оваа свињата, две чинии слатки изеде со кафето!“