Соблекувањето на прслукот е како чипс.

Го отвараш и пола е празен.