Спиридон му бели на Вано:

- Ми е страв дека мојата жена сака да се разведе од мене!
- А зошто така мислиш?
- Вчера донесе на гости една нејзина пријателка.
- И?
- Што и!? Немаш претстава колку е убава!