Тато, зошто се ожени за мама?

Таткото се обраќа кон сопругата:
Гледаш ли, и на детето му е чудно.