Трпана му зборува на едногодишниот син:

- Да знаиш ти колку си среќен, си се наспа, стана, се најади, си поигра, сега ќе се искакаш и пак ќе си легниш...
Од WC - то се јавува Трпе:
- Ами шо сакаш мори - недела е....