– Трпееее, ќе излезам со другарките…

– Многу убаво Трпано! Ти можеш да излегуваш со ку*ви, јас не…