Трпе го сретнува Цветко и го прашува:

- Цветко, ти од кога се немаш исповедано?
- Има три години.
- Ќе сакаш ли да ми направиш услуга, оди кај попот и задржи го што подолго, сакам да идам кај попадијата.
Оди Цветко, и расправа нашироко за сите гревови, и на крајот го кажува и последниот грев, зошто дошол кај попот.
Попот му вика:
- А бе будала, попадијата е умрена една година, трчај бргу дома!