Турист се изгубил во шумата и вреска колку што го држи глас:

– Ееееј, ЕЕЕЕЈ …
Некој го потчукнува од позади по рамото. Се свртува човекот и гледа огромна мечка. Се здвува туристот, а мечката прашува:
– Што си се развикал бе? Целата шума ја разбуди.
– Се изгубив. Може некој да ме чуе.
– Еве, јас те слушнав. Ти олесна ли сега?