– Честито, разбрав дека си се оженил!

– Да, за близначка!
– Јако, а лесно ли ги разликуваш?
– Да, брат ѝ нема мустаќи…