Вицове за Адвокати

17 hours ago
Извадка от съдебни доклади на въпроси от адвокати в САЩ
1. Присъствахте ли, когато ви снимаха.
2. Вие или по малкия ви брат бяхте този който загина в престрелката.
3. Този 3-ия от ляво на дясно ли ви уби.
4. Вярно ли че бяхте там преди да си тръгнете.
5. Колко пъти сте се самоубивали.
6. Вярно ли е докторе, че когато един човек умре докато спи, разбира за това чак на сутринта.
7. На какво разтояние бяха превозните средства едно от друго в момента на сблъсъка.
8. В.- Казвате че по това стълбище се слиза в двора?
О. - Да.
В. - И също така може и да се качвате?
9. В.-Така прекарали сте доста скъп меден месец?
О. - Да беше в Европа.
В. - А съпруата ви беше ли с вас?
10. В. - Как приключи първия ви брак?
О. - Поради смърт.
В. - Чия смърт - Вашата или на партньора Ви?
11. - Може ли да опишете заподозрения.
- Беше среден на ръст и имаше брада.
- Мъж ли беше или Жена?
12. В. - Докторе, колко аутопсии сте извършили върху трупове.
О. - Всичките ми аутопсии са били върху трупове.
13. - Всичките ви отговори трябва да са устни. -Какъви професионални квалификации имате?
- Устни.
14. В. - Спомняте ли си към колко часа започнахте да изследвате трупа.
О. - Към 8.30 сутринта.
В. - А господин Смит беше ли мъртъв в този момент.
О. - Не, беше седнал на масата и се питаше, защо ще му правя аутопсия.
15. В. - Преди да извършите аутопсия, проверихте ли пулса?
О. - Не.
В. - Проверихте ли кръвното налягане?
О. - Не.
В. - А, проверихте ли дали диша?
О. - Не.
В. - Тогава възможно ли е пациента да е бил жив когато започнахте аутопсията?
О. - Не.
В. - Как можете да сте толкова сигурен в това?
О. - Защото мозъкът му беше в един буркан на масата.
В. - При тези обстоятелства възможно ли е пациента да е бил жив преди започването на аутопсията.
О. - Възможно е ако е бил адвокат.
Адвокат си поръчва кутия пури (24 броя). Много рядък вид и много скъпи ($15,000 кутията). След като кутията пристига, адвоката бърза да ги застрахова. Направил застраховка на пурите против кражба, всякакъв вид природни бедствия включително пожар. За около месец време, преди още да е направил и първата вноска към застрахователната полица, адвоката изпушил пурите и завел иск срещу застрахователната компания.

В иска, той обяснил, че пурите били безвъзвратно загубени “в серия от малки пожари” и настоява застрахователната компания да му изплати загубата. Застрахователната компания отказва да плати, основавайки се на очевидните причини, че адвоката е изконсумирал пурите по най-популярния начин – изпушил ги е. Адвоката ги съди ... и спечелва делото!

Произнасяйки се, съдията се съгласява със застрахователната компания, че иска е маловажен и безмислен. Въпреки това, съдията казва, че адвоката държи полица от застрахователната компания, която застрахова пурите против пожар, без да се казва в полицата точно какъв пожар не е приемлив.

Следователно застрахователната компания е длъжна да изплати застраховката.

Вместо да губи време и пари в дълги процедури и апели, застрахователната компания приема решението на съда и изплаща на адвоката $15,000 за да покрие “загубата” на толкова ценните пури в серията от малки “пожари”.

Сега, дръжте се за стола, защото идва най-готината част.

След като адвоката осребрява чека, застрахователната компания пуска оплакване в полицията, искайки ареста на адвоката. Обвиняват го в причиняването на 24 пожара. Арестуват го! В съда, застрахователната компания вади на показ застрахователната полица и адвокатското свидетелство от предишното дело. Адвоката бива обвинен за причиняването на 24 умишлени пожара на застраховано имущество и бива осъден на 24 месеца затвор и $24,000 глоба.