- Алооо а бе, да ти е**м мајката, кога ќе ми врнеш парите?

- Мајка му е на телефон, пари нема, ама ти намини