-Ало? Добро вечер професоре. Што правите?

- Спијам. А што се прави толку касно во ноќта?
- Ако професоре, ако.
- А вие зошто прашувате? Што правите?
- Учам пич.а ти материна, учам!!