Ало Перо, да ти ебем мајката... Кога ќе ми ги вратиш стоте евра бе?

- Мајка му е на телефон. Пари нема, ама ти намини слободно.