Баба на суд обвинета за убиство:

Одбрана : - Молимо ве наведете гу вашу старост.
Баба : - Имам 82 године !
Одбрана : - Опишете ни што тачно се деси навечер на 1‘ви април ?
Баба : - Па седеше си ја пред куќу,на терасу и к‘д до мене се појави ед’н згодан дечко.
Одбрана : - Познавасте ли га ?
Баба : - Несам ! Ама нема везе, беше много љубазан .
Одбрана : - Што се деси после ?
Баба : - Па почна да ме пипка за ноге па нагоре ... па нагоре, до препони ...
Одбрана : - Ви пробасте ли да га тргнете од вас ?
Баба : - Неееее ...
Одбрана : - Зашто не сте ?
Баба : - Па искрено, одговараше ми ... Никој не ме е пипнаја такој од како мој Јове умре пред 25 године ...
Одбрана : - Ахааа ... После што се деси ?
Баба : - Почна да ме фаќа за груди ..
Одбрана : - Ви пробасте ли да га зауставите ?
Баба : - Мааа нееее ! Там‘н работа ! Колко ми се у‘арни, аааа ... Оживе ме дечко ! Такој несам се осеќала едно 40 године !
Одбрана : - После ?
Баба : - Толко ме запали, од кожу ќе излетеше ... Измрда ме ! Готова беше ... Набрзину испоцепа си све од мене и легна доле и почна да викам по њега - „ Ајде, земи ме ! Земи ! Прави ми што сакаш ! “
Одбрана :- Ииии он направи ли нешто ?!
Баба : - Ааааа ... Викна - „ АПРИЛИЛИЛИ “ ! Еееее т‘га га упуца, племе да му е*у !