- Блажо седе во ресторан, го вика келнерот и го прашува:

- Пејачката исполнува ли желби?
- Да, господине!
- Тогаш кажете и да замолчи!