Камери

Цветко разговара со другарот:
- Се сеќаваш ли порано мајка ми кога ќе ме испратеше до продавница со 50 денари, јас купував леб, сирење, млеко, некое списание, 2-3 чоколади и враќав 10 денари кусур… Сега го нема веќе тоа! Со тие камери по продавниците…