Попот го сретнал Трпе и му вели:

- Денеска венчав три пара, и сега седум срца се исполнети со радост!
- Попе, сакаш да кажeш шест срца.
- Ти да не мислиш дека ги венчав без пари?!