; ; ; Тражат се берачи на jагоди - 200 денари на саат. ; ; ;
; }
;
;}