Учителката само што влегува на час, а Зоки Поки веднаш крева рака.

– Кажи Зоки.
– Учителке, може ли човек да се казни, за нешто што не го направил?
– Не Зоки, секако дека не!
– Е па јас не напишав домашно.