- Зошто велиме мајчин јазик?

- Па затоа што татковците тешко доаѓаат до збор.