Оди Трпе во рибарница и бара риба.

- Рибава свежа е?
- Сигурно дека е свежа, гледаш дека е жива!
- Па и жена ми е жива, ама дека е свежа, не сум сигурен!