Пејо веќе година работел во градежна фабрика. Еден ден тој туркал празна количка покриена со весник. Чуварот го прашал:

– Што носиш?
– Пааа ништо – одговорил Пејо.
– Крени го весникот!
И навистина количката била празна. Следниот ден тоа ce повторило, а потоа и потретило итн. Застанувајќи го по којзнае кој пат чуварот рекол:
– Што носиш? Пак ли ништо? Крени го весникот!
И овој пат, кога видел дека количката е празна чуварот нервозно му рекол на Пејо:
– Абе дека крадеш крадеш… Ама кажи ми што крадеш!? Ајде вака да направиме: Нема да те пријавам ако ми кажеш што крадеш!
– Абе ти ќор ли си?… Колички!