Рибава тазе ли ви е?

- Хе како можи да не е тазе кога е жива!?!
- Абе, и ти си жив ама неси тазе...