; ; ; I Californien er man begyndt at bruge advokater som forsøgsdyr i stedet for rotter. Det er der 3 grunde til: 1. Der er flere advokater end rotter 2. Det er ikke alt, man kan få rotter til 3. Der er... ; ; ;
; }
;
;}