; ; ; Een kleine jongen brost twee dagen van school. Wanneer hij terugkomt, geeft hij een briefje aan de juffrouw, waarop staat: 'Frans kon niet komen omdat hij zijn arm gebroken had.' De juffrouw is... ; ; ;
; }
;
;}