Een man wandelde op het strand en was in diep gebed verzonken. Plots zei hij luidop:
"God, laat me één wens doen"
. De lucht brak open boven zijn hoofd en de luide stem van God riep:
"Omdat jij mij altijd trouw bent geweest zal ik je één wens toestaan".
De man zei:
"Heer, bouw me een brug naar Hawaii, zodanig dat ik naar ginder kan rijden telkens als ik dat wil".
God antwoordde:
"Jouw wens is erg materialistisch, denk eens aan de enorme uitdagingen nodig om die brug te bouwen. De steunpijlers zouden tot op de bodem van de oceaan moeten reiken, om dan nog niet te spreken van de afstand, heb je enig idee hoeveel ijzer en beton ik daarvoor zou nodig hebben? Natuurlijk kan ik je wens wel volbrengen, maar toch zou ik liever hebben dat je iets minder aards wenst. Denk even diep na en doe een andere wens".
De man dacht lang na en zei uiteindelijk:
"Ik zou willen dat ik de vrouwen begreep, ik wil weten wat ze voelen, wat ze denken wanneer ze niet willen spreken, wat het wil zeggen als ze zeggen 'niets' en hoe ik ze werkelijk gelukkig kan maken".
Waarop God antwoordde:
"Die brug, moet dat met twee of met vier rijvakken zijn?"